Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

I årtal
1276–1581
1605–1694
1707–1799
1803–1848
1850–1899
1900–1924
1928–1978

Dalkarlsberg 1803–1848

1803
Dalkarlsberg besöks av landshövding Salomon Löfvenskjöld och flera assessorer i bergskollegiet.

1805
Gruvorna vid Västra Berget överges.

1806
Gruvfältets ringklocka gjuts om av gjutare Olof Kiulanders änka i Örebro.

1808
Efter Gustaf Lekmans död i december 1807 utses den förre bokhållaren vid Stadra bruk och inspektoren vid Tjällmo gruvor, den 31-årige Lars Nordmark Persson, till ny bergslagsgruvfogde eller övergruvfogde.

1808-1810
Ny vattenkonst byggs för att betjäna Lilla Långgruvan, Vretgruvan och Rymningsgruvorna efter konstmästaren Bengt Bransells ritningar och under byggmästare Norströms ledning. Bl a sprängs och grävs en drygt 900 meter lång kanal. Arbetare från angränsande byar men även till stor del från Värmland arbetar med det stora kanalbyggandet. Kostnaden för detta storslagna bygge uppgår till 57.253 riksdaler riksgälds.

1810
Betingslagsbrytning införs vid gruvfältets alla gruvor. Samtidigt förbjuds tremansborrningen som ersätts med tvåmansborrning.

1813
* 3/8 mantal Skrekarhytte Moen inköps för 3100 riksdaler riksgälds.
* Lars Nordmark Persson avsäger sig tjänsten då han inte lyckas höja sin lön, varvid han flyttar till det av honom ägda Yrstatorp. Till ny övergruvfogde utses inspektoren vid bl a Brunnsjötorp i Grythyttan, den 26-årige Per Hinnerson.
* En mer ordnad och gemensam bokföring för hela gruvfältets olika gruvlag börjar föras.

1814
Ett kruthus för Nora bergslag, och en tid även för angränsande bergslager, byggs vid gruvfältet under ledning av den s k allmänningsfogden Eric Dahlqvist. Huset har 1,2 meter tjocka stenväggar. Byggnadskostnaden uppgår till 1.094 riksdaler riksgälds.

1817
Dalkarlsberg besöks den 14 augusti av bergskollegiets president, Salomon Löfvenskjöld och direktören för tackjärnsblåsningen och stångjärnssmidet, Carl David af Uhr. Dagen därpå tilldelas vid en ceremoni vid bergmästarbostället Knutsberg spelstyraren vid Dalkarlsberg Anders Olsson bergskollegiets medalj i silver för Bergsmans snille och flit.

1818
* En verkmästare tillsätts, Eric Dahlqvist. Denne ansvarar för alla gruvbyggnader vid fältet.
* ¾ mantal Yrstatorp inköps från den förre övergruvfogden Lars Nordmark Persson för 29.500 riksdaler riksgälds.
* Den tidigare enskilt ägda Herrgruvan inköps gemensamt av de övriga gruvlagen för 3.000 riksdaler riksgälds från Ymningshyttans masugnsägare.

1819
Den så kallade allmänningssmedjan brinner ned den 15 februari. Byggandet av en ny smedja påbörjas senare under året, nu placerad ca 50 meter norr om den gamla.

1819
Övergruvfogden Per Hinnerson förkastar ett förslag om att använda ångmaskiner vid vatten- och berguppfordringen såsom allt för kostsamt jämfört med de gamla vattenkraftsdrivna uppfordringsanläggningarna.

1819-1820
Experiment med att vid bergsprängning uppblanda krutet med sågspån utförs med positiva resultat.

1822
En Besparingskassa bildas för gruvarbetarna.

1822-1823
Gruvarbetaren Eric Jansson Dahlin sänds till Falu koppargruva för att där under fem månaders tid lära sig att spränga trängre orter mm. Vid hemkomsten blir han utsedd till gruvfogde vid Lilla Långgruvan.

1823
1/8 mantal Dalkarlshyttan, Nedre Backen, inköps.

1825
Efter mångåriga diskussioner fusioneras gruvfältets fem gruvlag (Collegii- & Kringlegruvelaget, Flintgruvelaget, Rymningsgruvelaget, Vretgruvelaget samt Å- & Lilla Långgruvelaget) till ett bolag, Dalkarlsbergs Grufvebolag.

1826
En byggmästare tillsätts, Gustaf Larsson Gustafson från Värmland.

1828
Efter över tjugo års planerande och byggande står det stora materialhuset färdigt med metertjocka stenväggar.

1830
* En krog med tre rum byggs i närheten av övergruvfogdens boställe.
* Den 8 juni sammanstörtar Kringlan och den värsta gruvolyckan i Dalkarlsberg sedan 1793 är ett faktum. Den 51-årige Jonas Berg, den 39-årige Eric Hansson, den 28-årige Anders Östberg och den 33-åriga Stina Persdotter dödas och blir kvarlämnade under rasmassorna i gruvan.
* De många olyckorna leder till att en ständig sjuksköterska utses, nämligen den nyligen omkomne Jonas Bergs änka, Brita Andersdotter.

1831
En lancasterskola startas i gruvstugan. Lärare är en skolmästare Norelius. Skolans kostnader delas mellan gruvbolaget och gruvarbetarnas besparingskassa.

1828-1832
En ny gruvsmedja uppförs och Långgruvespelet med damm och ränna ombyggs.

1833-1834
En ny 165 meter lång kanal grävs till den planerade nedre konstbyggnaden.

1834
Krogen, som utgjort en viktig inkomstkälla för övergruvfogden, stängs efter att gruvfogden Olof Borell blivit dräpt utanför krogen. Gruvbolagets handel, som tidigare ensamt skötts av övergruvfogden, ställs direkt under bolaget under överinseende av en ombudsman, brukspatron Jeppe Strokirk på Ölsboda bruk.

1835
Den stängda krogen ombyggs och inreds till skolhus.

1836
* Per Hinnerson avsäger sig tjänsten och avflyttar till det av honom inköpta Garphytte bruk. Konststigaren vid Falu koppargruva, den 35-årige Carl Johan Ohlson, utses enhälligt till ny övergruvfogde.
* En ny gruvkarta över Dalkarlsberg upprättas av den dåvarande 2:e markscheidern Carl Oskar Troilius.

1837-1838
Den nedre konstbyggnaden fullbordas. Långgruvespelet ombyggs varvid järntrådslinor för första gången insätts samt ny lave byggs vid Lilla Långgruvan.

1839
* Ett nytt spannmålsmagasin uppförs efter övergruvfogden C.J. Ohlsons ritning vid övergruvfogdebostället.
* Rymningsschaktet påbörjas.
* En materialvårdare tillsätts, Eric Ericsson. Denne ansvarar för utlämning och vård av material till gruvarbetarna.

1840
* Övergruvfogdebostället tillbyggs varefter det blir 25 meter långt, 9 meter brett och 6 meter högt.
* 1/8 mantal Dalkarlshyttan, Övre Backen, inköps för 5.000 riksdaler riksgälds.
* Ett s k hakspel med järntrådslinor byggs vid Nya Flintan.

1841
Ett hakspel med järntrådslinor byggs vid Rymningsschaktet.

1842
* En byggnad för brandredskap och arkiv byggs.
* Bolagsstämmorna börjar hållas i övergruvfogdebostället istället för i den gamla gruvstugan.

1843
Dalkarlsbergs skola besöks den 21 juni av biskop Gustaf Nibelius.

1845
Försök med säkerhetsantändningsrör tillverkade av bergmästare Claes Wallman i Falun görs vid Dalkarlsberg.

1847
En ny väg mellan Dalkarlsberg och Älvhyttan fullbordas.

1848
Carl Johan Ohlson avsäger sig tjänsten som övergruvfogde och avflyttar till det av honom inköpta Riddarhytte bruk. Till ny övergruvfogde utses den 34-årige konstmästaren i Värmland, Olof Olsson.

2004-03-14