Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

I årtal
1276–1581
1605–1694
1707–1799
1803–1848
1850–1899
1900–1924
1928–1978

Dalkarlsberg 1276–1581

1276
Det troligen äldsta dokumentet som omnämner denna bygd härrör från 1276 då frälsemannen Viglog Nilsson (hjorthorn) i ett testamente från den 30 maj omnämner "Wichir". Det kan kanske inte med säkerhet fastställas att det är Viker i Noraskoga som åsyftas. Viglog tillhörde en högfrälseätt som förde ett hjorthorn i sitt vapen och som hade merparten av sina gods i Närke. Han var kusin till lagmannen i Närke, Filip Thyrnersson. Texten är lite svårtolkad men det rör sig troligen om hustrun Helgas morgongåva. Ingenting sägs heller hur stort område det rörde sig om eller om det förekom bergshantering i området.


1340
Den 7 november utfärdar kung Magnus Eriksson en förordning för bergsmännen på Västra berget i Närke. Exakt vad som avses med Västra berget är oklart, men hyttorna runt Dalkarlsberg ingick troligen i begreppet.

1345
Den 20 november tillförsäkrar kung Magnus Eriksson biskopen i Strängnäs hans hyttor å järnberget i Närke. Med dessa hyttor avses de fem masugnar som finns i Dalkarlsbergs omedelbara närhet: Skrekarhyttan, Älvhyttan, Gamla Vikershyttan, Nya Vikershyttan och Bengtstorpshyttan. Det är mycket troligt att järnmalmen till dessa hyttor bröts vid Dalkarlsberg.

1548
Gruvorna vid Dalkarlsberg omtalas för första gången i bevarade skriftliga dokument. Det är skolmästaren Hans Nilsson i Strängnäs som med kronan bortbyter torpestaden Dalkarlshyttan med tre gårdar och en hytta samt bl a en gruvdel i "Nya berget".

1559
I ett register över bergverken i Sverige omtalas gruvorna vid Dalkarlsberg för första gången med detta namn: "Dalekarls bergit mz En gruffwe".

1574-1581
Hertig Karl deltar i gruvbrytningen vid Dalkarlsberget. Malmen används vid det av honom byggda Lekebruket.

2002-03-01