Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

Arbetare
1834
1850
1870

Gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält 1870

Flintgruvan
Gruvfogde
Anders Andersson
[hade 850 rdr rmt i årslön]
Gruvarbetare
Erik Erikssons d.ä.:s dräng Per Jansson [fick 497:50 rdr rmt, fast drängen fick bara 161 rdr rmt i årslön]
Carl Tyssling [fick 553:44 rdr rmt]
Israel Larsson [fick 493:12 rdr rmt, inklusive 16 intagaredagar]
Erik Granberg [fick 623:27 rdr rmt]
Jan Svensson [fick 592:40 rdr rmt]
Anders Jansson i Garphyttan [fick 643:17 rdr rmt]
Israel Jansson i Älvhyttan [fick 509:15 rdr rmt]
Spelstyraren Carl Anderssons dräng Carl Johan Carlsson [fick 568:89 rdr rmt, fast drängen fick bara 242:49 rdr rmt i årslön]
Gustaf Andersson i Varmabad [fick 432:73 rdr rmt]
Johan Andersson i Boxboda [fick 327:42 rdr rmt]
Wilhelm Jansson [fick 443:61 rdr rmt]
Anders Larssons änkas dräng i Mon [fick 388:15 rdr rmt]
Per Öberg [fick 485:28 rdr rmt]
Frans Carlsson (under våren) [fick 312:48 rdr rmt]
Gustaf Wallin [fick 546:85 rdr rmt]
Gustaf Gren [fick 556:46 rdr rmt]
Anders Jakobssons dräng Per Borell [fick 467:03 rdr rmt, fast drängen fick bara 105 rdr rmt i årslön]
Erik Kurin [fick 369:78 rdr rmt, inklusive 30 intagaredagar]
Anders Westlunds dräng Per Westlund [fick 466:38 rdr rmt, fast drängen fick bara 120:80 rdr rmt i årslön]
Gustaf Moëll (december–september) [fick 369:75 rdr rmt]
Carl Gustafsson (september–november) [fick 125:97 rdr rmt]
Brukaren Jan Erik Wallins dräng (oktober–november) [fick 55:86 rdr rmt]
Intagare
Erik Persson
[fick 327 rdr rmt för 272 ½ dagar]
Bergvägare
Petter Nilsson [fick 414 rdr rmt för 275 ½ vägardagar]
Erik Jansson i Garphyttan [fick 69 rdr rmt för 46 vägardagar]
Lars Israelsson [fick 15 rdr rmt för 10 vägardagar]

Spelstyrare
Johannes Nilsson [fick 359:50 rdr rmt för 359 ½ speldagar]

Långgruvan
Gruvfogde
Henrik Tyssling
[hade 750 rdr rmt i årslön]
Gruvarbetare
Carl Brunström [fick 480:13 rdr rmt]
Carl Brunströms dräng August Brunström [fick 461:53 rdr rmt, fast drängen fick bara 133:13 rdr rmt i årslön]
Jan Erik Jansson [fick 394:13 rdr rmt]
Erik Anderssons dräng Lars Erik Bäckman i Yrstatorp [fick 460:56 rdr rmt, fast drängen fick bara 140:66 rdr rmt i årslön]
Carl Öberg [fick 457:25 rdr rmt]
Jan Qvists änkas dräng Gustaf Qvist [fick 462:77 rdr rmt]
Per Erik Tysslings dräng Nils Johan Jansson [fick 478:58 rdr rmt, fast drängen fick bara 169:04 rdr rmt i årslön]
Per Erik Tysslings dräng Israel Berg [fick 371:10 rdr rmt, fast drängen fick bara 100 rdr rmt i årslön]
Gustaf Tyssling i Västra Björkåsen [fick 500:74 rdr rmt]
Henrik Gren [fick 415:13 rdr rmt]
Petter Andersson [fick 353:50 rdr rmt]
Bergvägare
Lars Israelsson [fick 357 rdr rmt för 255 vägardagar]
Spelstyrare
Sven Gren [fick 253:75 rdr rmt för 253 3/4 speldagar, samt 14:25 för 19 spelskift och 6 rdr rmt för eldning i spelet]

Nygruvan
Gruvfogde
Lars Borell
[hade 700 rdr rmt i årslön samt 100 rdr rmt för konstvaktning]
Gruvarbetare
Per Berggren [fick 462:30 rdr rmt]
Per Berggrens dräng Anders Johansson [fick 442:29 rdr rmt, fast drängen fick bara 143:39 i årslön]
Jonas Pil [fick 489:10 rdr rmt]
Anders Tyssling [fick 493:32 rdr rmt]
Per Olof Sy i Skräddartorp, Hovmanstorp [fick 368:69 rdr rmt]
J.H. Andersson [fick 485:34 rdr rmt]
Johannes Holm [fick 461:50 rdr rmt]
Lars Wiss [fick 492:69 rdr rmt]
Anders Jakobsson [fick 501:14 rdr rmt]
Per Erik Dalqvist [fick 483:33 rdr rmt]
Erik Eriksson d.y. [fick 497 rdr rmt]
Anders Nilssons dräng Erik Bengtsson [fick 470:20 rdr rmt, fast drängen fick bara 145:66 i årslön]
Carl Carlsson (från augusti sonen) [fick 430:52 rdr rmt]
Erik Johan Jonsson [fick 481:83 rdr rmt]
Anders Ersson Öster i Mossatorp, Hovmanstorp [fick 362:84 rdr rmt]
Lars Erik Andersson i Hagatorp, Hovmanstorp (mars–november) [fick 286:32 rdr rmt]
Anders Janssons son Carl Andersson i Dalkarlshyttan (under hösten) [fick 148:02 rdr rmt]
Anders Larssons änkas dräng i Mon (under hösten) [fick 97:16 rdr rmt]
Fredrik Eriksson i Nysund (under hösten) [fick 148:02 rdr rmt]
Per Carlsson (under hösten) [fick 166:98 rdr rmt]
Per Anderssons dräng i Hovmanstorp (under hösten) [fick 43:36 rdr rmt]
Erik Jansson i Garphyttan (under hösten) [fick 139:02 rdr rmt]
Intagare
Carl Carlsson
[fick 75 rdr rmt för 75 dagar]
Bergvägare
Erik Westlund [fick 418:50 rdr rmt för 279 vägardagar]
Spelstyrare
Lars Dalbom i Björkåsen [fick 246 rdr rmt för 276 speldagar, samt 84:75 för 113 spelskift och 13:75 rdr rmt för dammvaktning i 3/4 år och 5 rdr rmt för eldning i spelet]

Fallgruvan
Gruvfogde
Petter Båt
[hade 700 rdr rmt i årslön]
Gruvarbetare
Anders Dalqvist i Kullatorp [fick 472:69 rdr rmt]
Anders Dalqvists son i Kullatorp [fick 424:24 rdr rmt]
Gustaf Clementsson [fick 472:22 rdr rmt]
Anders Bengtsson [fick 483:40 rdr rmt]
Jon Widelius son H. Widelius [fick 428:23 rdr rmt]
Carl Baddare [fick 485:57 rdr rmt]
Jan Modigs son Carl Modig [fick 354:08 rdr rmt]
Anders Flod (januari–oktober) [fick 362:73 rdr rmt]
Fredrik Eriksson i Nysund (under våren) [fick 159:20 rdr rmt]
Frans Carlsson (juli–november) [fick 262:91 rdr rmt]
Erland Berggrens änkas son Lars Berggren i Benåsen (juli–november) [fick 142:03 rdr rmt]
Bergvägare
Anders Rosendahl i Norra Erik Hanstorpet [fick 381:50 rdr rmt för 272 ½ vägardagar]
Spelstyrare
Lars Dalbom i Björkåsen [fick 217:20 rdr rmt för 288 spelskift]

Åkergruvan
Gruvfogde
Carl Dahlin
[fick 487:50 rdr rmt för 9 månader samt 170 rdr rmt för konstvaktning]
Gruvarbetare
Per Carlsson i Sibbotorp [fick 307:51 rdr rmt]
Carl Carlssons son Johan Carlsson [fick 276:96 rdr rmt]
Lars Erik Carlsson [fick 443:17 rdr rmt]
Anders Wirelius änkas dräng Ander Gustaf Wirelius [fick 433:57 rdr rmt, fast drängen fick bara 70 rdr rmt i årslön]
Anders Gustaf Andersson [fick 488:31 rdr rmt]
Anders Rosendahls son Anders Gustaf Rosendahl i Norra Erik Hanstorpet [fick 360:16 rdr rmt]
Anders Olsson Ström i Luddebo, Hovmanstorp [fick 343:08 rdr rmt]
Olof Anderssons dräng Carl Dalqvist [fick 332:10 rdr rmt inklusive malmmurning]
Carl Jakobsson [fick 344:43 rdr rmt]
Jakob Anderssons änkas dräng Gustaf Malm [fick 152:29 rdr rmt]
Vägaren Nils Andersson [fick 236:23 rdr rmt inklusive malmmurning]
Henrik Wester (under hösten) [fick 248:21 rdr rmt]
Erik Westers änkas son Johan Wester (under hösten) [fick 209:13 rdr rmt]
Anders Modig (under hösten) [fick 117:14 rdr rmt]
Per Bengtsson (under hösten) [fick 234:29 rdr rmt]
Anders Gustaf Brulin (under hösten) [fick 131:56 rdr rmt]
Gustaf Clementsson (under hösten) [fick 88:20 rdr rmt]
Bergvägare
Daniel Rask d.y. [fick 257:50 rdr rmt för 206 vägardagar]
Spelstyrare
Carl Andersson [fick 226 rdr rmt för 226 speldagar]

Ormgruvan
Gruvfogde
Carl Dahlin
[fick 162:50 rdr rmt för 3 månader]
Gruvarbetare
Anders Olsson Ström i Luddebo, Hovmanstorp
[fick 96:83 rdr rmt]
Olof Anderssons dräng Carl Dalqvist
[fick 189:64 rdr rmt inklusive malmmurning]
Carl Jakobsson
[fick 92:35 rdr rmt]
Jakob Anderssons änkas dräng Gustaf Malm
[fick 78:20 rdr rmt]
Bergvägare
Nils Andersson
[fick 85:20 rdr rmt inklusive malmmurning]
Spelstyrare
Carl Andersson [fick 89 rdr rmt för 178 spelskift]

Expositionsorten
Gruvarbetare
Anders Berglund i Södra Erik Hanstorpet [fick 153:44 rdr rmt]
Anders Rosendahl i Norra Erik Hanstorpet [fick 76:72 rdr rmt]
Carl Rosendahl [fick 76:72 rdr rmt]

Monitororten
Gruvarbetare
Anders Berglund i Södra Erik Hanstorpet [fick 676:24 rdr rmt]
Anders Rosendahl i Norra Erik Hanstorpet [fick 338:11 rdr rmt]
Carl Rosendahl [fick 342:12 rdr rmt]

Primorten
Gruvarbetare
Carl Kåberg [fick 706:16 rdr rmt]
Erik Olsson [fick 706:16 rdr rmt]

Carl den tolftes ort
Gruvarbetare
Erland Berggren i Benåsen [fick 481:65 rdr rmt]
Erland Berggrens änka i Benåsen [fick 77:02 rdr rmt]

Frans Carlsson [fick 71:26 rdr rmt]

Lasses ort
Gruvarbetare
Lars Fredrik Andersson [fick 314:22 rdr rmt]

Åkergruvans övra ort
Gruvarbetare
Anders Gustaf Brulin [fick 173:25 rdr rmt]
Gustaf Clementsson [fick 173:25 rdr rmt]
Anders Modig [fick 94:05 rdr rmt]
Jakob Anderssons änka [fick 32:02 rdr rmt]
Per Bengtsson [fick 62:02 rdr rmt]

Åkergruvans nedra ort
Gruvarbetare
Anders Modig [fick 254:88 rdr rmt]
Anders Gustaf Brulin [fick 85:39 rdr rmt]
Jakob Anderssons änka [fick 127:03 rdr rmt]
Gustaf Clementsson [fick 127:04 rdr rmt]
Erik Westers änka [fick 242:95 rdr rmt]
Henrik Wester [fick 300:20 rdr rmt]
Per Bengtsson [fick 127:84 rdr rmt]

Ormgruvans ort
Gruvarbetare
Carl Malm [fick 616:56 rdr rmt]
Vägaren Nils Andersson [fick 27:56 rdr rmt]
Skomakaren Gustaf Dalqvist [fick 177:66 rdr rmt]
Lars Fredrik Andersson [fick 315:73 rdr rmt samt 10 rdr rmt som förman i orten]

Älvorten
Gruvarbetare
Erik Persson Säker [fick 710:09 rdr rmt]

Övriga tjänstemän och arbetare
Disponent
Gustaf N.E. Bratt [hade 7000 rdr rmt i årslön]
Bokhållare
Per Edvard Dahlgrén
Gruvstigare
Erik Dahlin [hade 600 rdr rmt i årslön samt fritt arrende av Vistrandstorp]
Byggmästare
Jakob Zelljadt [hade 850 rdr rmt i årslön]

Konstvaktare
Jan Modig i Kamrarna, Dalkarlsberg
[fick 800 rdr rmt i årslön]
Per Gustaf Ersson i Dalkarlsberg
[fick 500 rdr rmt i årslön]
Klensmeder
Carl Rohlén
[fick 639:41 rdr rmt för ett år]
Jan Rohlén
[fick 282 rdr rmt för ett år]
Navarsmeder
Carl Sandberg
[fick 724:98 rdr rmt för ett år]
Gustaf Sandberg
[fick 724:98 rdr rmt för ett år]
Sjuksköterska
Samuel Gustaf Åkermans hustru Maria Ulrika Welin
[fick 50 rdr rmt för ett år]
Böngörare
Klensmeden Carl Rohlén [fick 25 rdr rmt för ett år av Besparingskassan]
Ringare
Gruvfogden Petter Båt
[fick 20 rdr rmt för ett år]
Skollärare
Nils Gustaf Ahlén
[hade 600 rdr rmt i årslön för folkskolan och 150 rdr rmt för slöjdskolan]
Småskollärarinna
Wilhelmina Ekebom
[fick 88:88 rdr rmt för 16 veckor]
Skogvaktare
Erik Skoglund
[hade 425 rdr rmt i årslön]
Mjölnare
Anders Andersson


Förklaringar till förteckningen

Förteckningen ovan innefattar samtliga gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält. Sedan mitten av 1860-talet hade de avlönats enligt ett så kallat borrfotsbeting. Arbetarna fick betalt efter borrhålens djup och ibland också även efter antalet uppfordrade tunnor malm och berg. Det var också vanligt att gruvarbetarna hade drängar i sitt hushåll. Dessa avlönades av husbonden med en fast årslön, vilken oftast var betydligt lägre än den faktiskt intjänade lönen.

Vid några gruvor fanns särskilda så kallade intagare. De skulle arbeta ovan jord med mottagningen av berget och malmen.

Brytningen vid varje gruva leddes av en gruvfogde som var ansvarig för brytningen och säkerheten i gruvan. Bland annat skulle han märka ut var borrhålen skulle borras samt sedan också placera sprängladdningarna i de borrade hålen och förrätta själva sprängningen. Gruvfogdarna hade en fast månadslön.

Bergvägaren vägde den uppfordrade malmen och berget vid varje gruva. Spelstyrarna skötte de vattendrivna gruvspelen. De två konstvaktarna tillsåg och reparerade gruvfältets alla konstgångar och pumpar. Byggmästaren ledde framför allt gruvfältets olika byggnadsarbeten. En gruvstigare fanns anställd med ett övergripande ansvar för brytningen på gruvfältet. Klensmederna lagade och tillverkade gruvfältets olika så kallade materialier medan navarsmederna främst vässade navarna eller borrarna.

Dalkarlsbergs AB hade vid denna tid en skogvaktare anställd som skötte bolagets allmänningar. Mjölnaren drev gruvbolagets kvarn och såg.

Böngöraren och ringaren ringde i gruvfältets klocka varje morgon och förrättade sedan gruvbönen innan arbetet kunde påbörjas i gruvorna. Sjuksköterskan skötte om de arbetare som skadats vid de många gruvolyckorna. En läkare från Nora brukade besöka gruvfältet vid allvarligare olyckor. Skolläraren undervisade gruvarbetarbarna vid fältets folkskola. Småskollärarinnan undervisade de mindre barnen.

Hela gruvfältets arbetare och tjänstemän lydde under en disponent. Denne utsågs av gruvbolagets ägare. Såsom närmaste medhjälpare anställde denne i sin tur en bokhållare som var ansvarig för bokföringen.

Källor: Dagsverksbok 1870, avräkningsbok 1870, kapitalbok 1870, Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2004-03-14