Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

Arbetare
1834
1850
1870

Gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält 1850

Herrgruvan
Avlöning
Hjon: 13 ā 13 skillingar per vikt. [fick 230:26:8 rdr rgs per hjon] Lavehjonen betalar mellangift med 5 rdr rgs per man och håller kärrorna sedan de blivit iståndsatta.
Gruvfogden: 2 skillingar 6 runstycken per vikt. [fick 394:36:9 rdr rgs]
Gruvfogde
Jan Erik Dahlin i Dalkarlsberg
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Lars Fredrik Andersson
Erik Jonssons son Anders i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Erik Rosendahl
Carl Rosendahl
Erik Jonssons son Erik i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Jan Roléns son Carl i Kullatorp, Dalkarlsberg
Jan Brunström
Jacob Anderssons son Anders i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Anders Svenssons son Carl i Erik Hanstorp, Dalkarlsberg
Jan Erssons dräng Carl Johan Jansson i Yrstatorp
Jan Ersson i Yrstatorp [lavehjon]
Per Berggren i Kasern, Dalkarlsberg [lavehjon]
Erland Berggren i Kasern, Dalkarlsberg [lavehjon]
Skiljebrovaktare
Johannes Jonsson i Smedtorpet, Dalkarlsberg [för 173 dagsverken fick han 129:36:- rdr rgs]
Bergvägare
Petter Rosendahl i Erik Hanstorp, Dalkarlsberg [för 183 vägardagar fick han 152:24:- rdr rgs]

Nya Flintgruvan
Avlöning
Hjon: 16 ā 18 skillingar per vikt. [fick 235:47:1 rdr rgs per hjon] Ingen mellangift för lavehjonen.
Gruvfogden: 1 skillingar 6 runstycken per vikt. [fick 373:39:- rdr rgs]
Gruvfogde
Jan Qvist i Övre Backen
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Carl Carlsson med hustrun i Enigheten, Dalkarlsberg
Anders Rosendahl
Jacob Anderssons hustru i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Axel Axelssons son Nils i Rakebo, Dalkarlsberg
Erik Westers änka i Getingtorp, Dalkarlshyttan
Sy Olof Olssons änkas son Per i Rakebo, Dalkarlsberg
Erik Hurtig i Yrstatorp
Jan Qvists dräng i Övre Backen
Anders Wirelius äldres hustru i Flintstugan, Dalkarlsberg
Clement Clementssons änkas son Gustaf i Kullatorp, Dalkarlsberg
Erik Jonsson i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Lars Berglund i Björkåsen, Dalkarlsberg [lavehjon]
Jan Petter Tryggs änkas son Carl i Björkåsen, Dalkarlsberg [lavehjon]
Jacob Brunström i Kasern, Dalkarlsberg [lavehjon]
Olof Westlund [lavehjon]
Bergvägare
Gustaf Allstrin i Nedre Backen, Dalkarlshyttan [för 184 vägardagar fick han 161 rdr rgs]

Öster Rymningsgruvan
Avlöning
Hjon: 15 ā 16 skillingar per vikt. [fick 231:39:2 rdr rgs per hjon] Laveskjutningslikviden blir 5 rdr rgs per hjon och håller lavehjonen kärrorna sedan de blivit inståndsatta.
Gruvfogden: 1 skillingar 6 runstycken per vikt. [fick 389:20:3 rdr rgs]
Gruvfogde
Anders Wirelius yngre i Yrstatorp
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Jacob Jacobsson med hustrun i Enigheten, Dalkarlsberg
Erik Berglunds dräng i Yrstatorp
Olof Andersson i Bergatorp, Dalkarlsberg
Anders Larssons dräng i Mon
Lars Larssons son
Sven Gren i Dahlbomstorp, Dalkarlsberg
August Zettergren i Erik Hinderstorp, Dalkarlsberg
Anders Sandberg äldre med hustrun i Olof Persgård, Dalkarslhyttan
Anders Widelius änkas son Jon i Kasern, Dalkarlsberg
Anders Widelius änkas son Anders i Kasern, Dalkarlsberg
Lars Dahlbom [lavehjon]
Anders Spelare med hustrun i Spelartorp, Dalkarlsberg [lavehjon]
Bergvägare
Hemmansbrukaren Anders Larsson i Mon [för 182 vägardagar fick han 159:12:- rdr rgs]
Spelstyrare
Anders Berglund äldre i Kasern, Dalkarlsberg [för 182 speldagar fick han 136:24:- rdr rgs]

Öster Rymningsgruvan : Stora Orten
Avlöning
Hjon: 4 ā 72 rdr rgs per famn (från 21/12 tillkom 2 hjon). [fick 63:5:6 rdr rgs respektive 37:41:8 per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Anders Wirelius yngre i Yrstatorp [deltog i 75 dagar]
Erik Hurtig i Yrstatorp [deltog i 75 dagar]
Jon Widelius [deltog i 75 dagar]
Sven Gren i Dahlbomstorp, Dalkarlsberg [deltog i 75 dagar]
Anders Wirelius äldre i Flintstugan, Dalkarlsberg [deltog i 45 dagar]
Sy Per i Rakebo, Dalkarlsberg [deltog i 45 dagar]

Öster Rymningsgruvan : Sänkningen på botten
Avlöning
Hjon: 4 ā 90 rdr rgs per famn. [fick 85:3:3 rdr rgs per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Johannes Jonsson i Smedtorpet, Dalkarlsberg
Anders Svenssons son Carl i Erik Hanstorp, Dalkarlsberg
Jan Erssons dräng Carl Johan Jansson i Yrstatorp
August Zettergren i Erik Hinderstorp, Dalkarlsberg

Öster Rymningsgruvan : Orten mot Väster Rymningsgruvan
Avlöning
Hjon: 4 ā 70 rdr rgs per famn. [fick 60:41:7 rdr rgs per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Erik Jonsson med sonen i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Olof Andersson i Bergatorp, Dalkarlsberg
Jan Stark

Öster Rymningsgruvan : Orten emot Johannes hage
Avlöning
Hjon: 4 [fick 60 rdr rgs per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Anders Wallin
Jan Forsberg i Hovmanstorp

Långgruvan
Avlöning
Hjon: 19 ā 23 skillingar per vikt. [fick 233:28:1 rdr rgs per hjon] Lavehjonen håller kärrorna, men materialerna därtill består betingslaget.
Gruvfogden: 2 skillingar 3 runstycken per vikt. [fick 490:19:6 rdr rgs samt 30 rdr rgs för indrivningen av Ohlsons och Snokens orter]
Gruvfogde
Erik Dahlin i Vistrandstorp
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Erik Gren med hustrun i Hertsbotorp
Daniel Rask yngre
Daniel Rask yngres dräng
Per Erik Tyssling
Nils Tysslings änka i Björkåsen, Dalkarlsberg
Anders Berglund yngre i Backatorp, Dalkarlsberg
August Zettergrens son i Erik Hinderstorp, Dalkarlsberg
Anders Tyssling
Anders Wester i Getingtorp, Dalkarlshyttan
Erik Westers dräng Erik Westlund
Erik Erikssons son i Erik Abramstorp
Lars Dahlin i Lars Jönstorp, Dalkarlshyttan
Anders Dahlqvists son i Kasern, Dalkarlsberg
Samuel Öbergs dräng Jan Petter Trygg i Yrstatorp
Anders Dahlqvists son Erik i Kasern, Dalkarlsberg
Erik Dahlins två söner i Vistrandstorp [lavehjon]
Petter Björklund i Erik Hinderstorp, Dalkarlsberg [lavehjon]
Bergvägare
Hemmansbrukaren Jan Erik Wallin i Björnatorp [för 175 vägardagar fick han 175 rdr rgs]
Spelstyrare
Daniel Rask äldre i Raskensborg [för 175 dagsverken fick han 131:12:- rdr rgs]

Långruvan: Dahlins sänkning
Avlöning
Hjon: 12 ā 120 rdr rgs per famn. [fick 84:1:11 rdr rgs per hjon] Fogdebestyr 5 rdr rgs per famn.
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Anders Dahlqvist i Kasern, Dalkarlsberg [fogdebestyr – fick 27:32:- rdr rgs]
Anders Tysslings dräng Per Erik [fogdebestyr – fick 27:32:- rdr rgs]
Anders Sandbergs son i Olof Persgård, Dalkarlshyttan
Daniel Rask yngres son
Per Tyssling i Björkåsen, Dalkarlsberg
Gustaf Tyssling i Björkåsen, Dalkarlsberg
Anders Berglund yngre i Backatorp, Dalkarlsberg
Erik Dahlborgs änka i Kasern, Dalkarlsberg
Lars Dahlin i Lars Jönstorp, Dalkarlshyttan
Anders Wester i Getingtorp, Dalkarlshyttan
Erik Dahlins två söner i Vistrandstorp

Långruvan: Kittelsänkningen
Avlöning
Hjon: 4 ā 145 rdr rgs per famn. [fick 62:17:3 rdr rgs per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Carl Carlsson i Enigheten, Dalkarlsberg
Anders Rosendahl
Jan Brunström
Lars Fredrik Andersson

Långruvan: Krokens ort
Avlöning
Hjon: 2 [fick 49:6:10 rdr rgs per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Erik Rosendahl
Petter Rosendahl i Erik Hanstorp, Dalkarlsberg

Långruvan: Stövarorten
Avlöning
Hjon: 2 à 70 rdr rgs för första famnen och 65 rdr rgs för resten. [fick 55:36:4 rdr rgs per hjon]
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Jacob Brunström i Kasern, Dalkarlsberg
Materialvårdaren Erik Erikssons son i Erik Abramstorp

Övriga tjänstemän och arbetare
Övergruvfogde
Olof Olsson (avled av slag 1850-06-12) [hade 3000 rdr rgs i årslön]
Bokhållare
Carl Ericsson (blev t.f. övergruvfogde efter Olof Olssons hastiga dödsfall)
Robert Fredrik Knoch
Verkmästare
Lars Allstrin i Nedre Backen, Dalkarlshyttan
[fick 610 rdr rgs i årslön]
Materialvårdare

Erik Eriksson i Erik Abramstorp, Dalkarlsberg
[för 302 dagsverken fick han 324:10:- rdr rgs]
Konstvaktare
Jan Modig i Kamrarna, Dalkarlsberg
[fick 350 rdr rgs i årslön]
Jan Petter Dahlberg i Trevnaden, Dalkarlsberg
[fick 390 rdr rgs i årslön]
Smeder
Klensmeden Jan Rolén i Kullatorp, Dalkarlsberg
[för 281 1/4 dagsverken fick han 322:4:- rdr rgs]
Smeddrängen Jan Holm
[för 215 dagsverken fick han 125:8:- rdr rgs]
Sjuksköterska
Jonas Bergs änka Brita Andersdotter i Dalkarlsberg
[fick 45 rdr rgs för ett år]
Böngörare och ringare
Johannes Jonsson i Smedtorpet, Dalkarlsberg
[fick 15 rdr rgs för ett år]
Skollärare
Carl Fredrik Dreborg
Skogvaktare
Anders Persson vid Snöbergstorp
Carl Persson på Skrekarhytte Öken
Anders Nilsson på Karthälleö
Mjölnare
Erik Wester


Förklaringar till förteckningen

Förteckningen över Dalkarlsbergs gruvarbetare innefattar samtliga ordinarie så kallade betingsarbetare. Dessa arbetare ingick i de olika gruvornas betingslag. Varje sådant betingslag hade ett gemensamt beting. De fick betalt efter hur mycket berg och malm de bröt, men de fick också själva bekosta allt material som gick åt vid brytningen såsom krut, borrar, släggor m m. De arbetade i tvåmannalag, vilket var särdeles tydligt vid borrningsarbetet där en person vred borren medan den andre slog med en slägga. I förteckningen kan man särskilja de olika tvåmannalagen med hjälp av färgerna.

De flesta av dessa betingsarbetare deltog också i byggnadsdagsverken under vinterhalvåret varför den faktiska årsinkomsten ibland kunde vara betydligt större än om man bara räknar med betingsförtjänsten som redovisas här.

Två till tre av betingsarbetarna vid varje gruva utsågs till så kallade lavehjon. De skulle arbeta ovan jord med mottagningen och skrädningen av malmen. Ibland anställdes också särskilda så kallade laveskjutare.

Varje gruvas betingslag leddes av en gruvfogde som var ansvarig för brytningen och säkerheten i gruvan. Bland annat skulle han märka ut var borrhålen skulle borras samt sedan också placera sprängladdningarna i de borrade hålen och förrätta själva sprängningen.

Bergvägaren vägde den uppfordrade malmen och berget vid varje gruva. En kistvaktare eller skiljebrovaktare fanns i de gruvor där uppfordringen inte var lodrät hela vägen. Där uppfordringsvägen gjorde ett brott såg han eller hon till så att den uppgående malmkistan inte hakade i den nedgående. Spelstyrarna skötte de vattendrivna gruvspelen. De två konstvaktarna tillsåg och reparerade gruvfältets alla konstgångar och pumpar. Verkmästaren ledde framför allt gruvfältets olika byggnadsarbeten. Smederna lagade och tillverkade gruvfältets olika så kallade materialier. Materialvårdaren var ansvarig för gruvfältets alla så kallade materialier såsom borrar och släggor.

Förutom dessa betingsarbetare fanns det en rad tillfälliga så kallade dagkarlar som avlönades efter antalet dagsverken som de presterade. Dessutom fanns det ett drygt tiotal mullplockare eller mullplockerskor som arbetade ovan jord med att plocka ut småmalmen bland det uppfordrade gråberget. Oftast bestod dessa av gamla gruvarbetare och änkor. Gruvbolagets hemmansbrukare, dvs de som arrenderade bolagets större gårdar runt gruvfältet, skötte vanligen hästvindskörningen vid gruvorna.

Dalkarlsbergs tre gruvallmänningarna sköttes av tre skogvaktare, vilka också bodde på allmänningarna. Mjölnaren drev gruvbolagets kvarn och såg.

Böngöraren och ringaren ringde i gruvfältets klocka varje morgon och förrättade sedan gruvbönen innan arbetet kunde påbörjas i gruvorna. Sjuksköterskan skötte om de arbetare som skadats vid de många gruvolyckorna. En läkare från Nora brukade besöka gruvfältet vid allvarligare olyckor. Skolläraren undervisade gruvarbetarbarna vid fältets lancasterskola.

Hela gruvfältets arbetare och tjänstemän lydde under en övergruvfogde eller gruvförvaltare. Denne utsågs av gruvbolagets ägare. Såsom närmaste medhjälpare anställde denne i sin tur vanligen två bokhållare som var ansvariga för bokföringen och malmutvisningen samt varuboden och magasinet.

Källor: Specialbok 1850, kapitalbok 1850, avräkningsbok 1850, Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2002-10-05