Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

Arbetare
1834
1850
1870

Gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält 1834

Mölingsgruvan
Avlöning  
Hjon: 8 ā 26 skillingar per vikt. [fick 111:30:- rdr rgs per hjon]
Gruvfogden: 1 skillingar 4 runstycken per vikt. Murar malm och rötsten i samma ackord. [fick 56:16:- rdr rgs]
Gruvfogde
Petter Rosendahl i Erik Hanstorpet, Dalkarlsberg
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Fogden Petter Rosendahl i Erik Hanstorpet, Dalkarlsberg
Fogden Petter Rosendahls son Erik i Erik Hanstorpet, Dalkarlsberg
Fogden Petter Rosendahls hustru Catharina Andersdotter i Erik Hanstorpet, Dalkarlsberg
Petter Lind i Dalkarlsberg
Stora Petter Larsson med hustrun i Dalkarlsberg
Olof Westlund med hustrun i Dalkarlsberg

Herrgruvan
Avlöning
Hjon: 16 ā 21 skillingar per vikt. [fick 183:42:- rdr rgs per hjon]
Gruvfogden: 1 skillingar 6 runstycken per vikt. [fick 255:1:6 rdr rgs]
Gruvfogde
Israel Isaksson i Dalkarlsberg
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Fogdens hustru Greta Andersdotter
Drängen Erik Olsson i Dalkarlsberg
Petter Larsson med hustrun i Backafallet
Lars Larsson (“Råskog Lasse”) med hustrun i Råskog
Erik Hurtig i Dalkarlsberg
Konstsmeden Magnus Janssons hustru i Kullatorp, Dalkarlsberg
Carl Runnström i Dalkarlsberg
Hemmansbrukaren Olof Åhlinds hustru i Backen, Dalkarlshyttan
Anders Werelius med hustrun på Älvhytte ägor
Hemmansbrukaren Erik Jonssons hustru i Yrstatorp
Hemmansbrukaren Erik Jonssons dräng Jonas Nilsson i Yrstatorp
Erik Wester med hustrun i Björkåsen, Dalkarlsberg
Bergvägare
Jan Andersson i Hertsboda [för 150 vägardagar fick han 150 rdr rgs]

Flintgruvan
Avlöning
Hjon: 16 ā 22 skillingar per vikt. [fick 145:30:- rdr rgs per hjon] Kistvaktare består gruvbolaget för 32 skillingar per dag. [fick 78 rdr rgs för 117 dagar]
Gruvfogden: 1 skillingar 9 runstycken per vikt. [fick 217:1:9 rdr rgs]
Gruvfogde
Jan Holm d.y. i Dalkarlsberg
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Petter Ersson i Bengtstorp
Konstvaktare Nils Wiss hustru Maja Wiss i Dalkarlsberg
Anders Elfsten med hustrun i Dalkarlsberg
Nils Tyssling med hustrun i Björkåsen, Dalkarlsberg
Jan Petter Trygg med hustrun i Björkåsen, Dalkarlsberg
Hemmansbrukaren Anders Berglund med hustrun vid Skrekarhytte Moen
Jan Nilsson med hustrun i Dalkarlsberg
Carl Carlsson (“Lilla Calle”) i Dalkarlsberg
Eric Lifvendahl d.y. i Dalkarlsberg
Erik Eriksson i Dalkarlsberg
Lars Wallin i Flintstugan, Dalkarlsberg
Kistvaktare
Eric Modig i Dalkarlsberg [för 117 skiljebrodagsverken fick han 78 rdr rgs]
Bergvägare
Anders Ersson i Dalkarlsberg [för 117 vägardagar fick han 117 rdr rgs]

Öster Rymningsgruvan
Avlöning
Hjon: 14 ā 17 skillingar per vikt. [fick 123:8:7 rdr rgs per hjon] Osugnseldning bestrides av gruvbolaget.
Gruvfogden: 1 skillingar 9 runstycken per vikt. [fick 201:17:3 rdr rgs]
Gruvfogde
Johannes Jonsson i Smedtorpet, Dalkarlsberg
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Jacob Andersson med hustrun i Tvedräkten, Dalkarlsberg
Fogdens Johannes Jonssons son Petter i Smedtorpet, Dalkarlsberg
Jan Stark i Dalkarlsberg
Anders Svensson med hustrun i Björkåsen, Dalkarlsberg
Lars Lindgren med hustrun i Yrstatorp
Anders Dahl med hustrun i Enigheten, Dalkarlsberg
Carl Örn i Dalkarlsberg
Olof Borells änka i Kassern, Dalkarlsberg
Petter Klen i Dalkarlsberg
Konstvaktare Jacob Jacobssons kvinna i Dalkarlsberg
Bergvägare
Hemmansbrukaren Eric Berglund i Yrstatorp [för 98 vägardagar fick han 98 rdr rgs]

Väster Rymningsgruvan
Avlöning
Hjon: 14 ā 16 skillingar per vikt. [fick 162:5:2 rdr rgs per hjon] Kistvaktare består gruvbolaget för 30 skillingar per dag. [fick 108 rdr rgs för 144 dagar]
Gruvfogden: 1 skillingar 6 runstycken per vikt. [fick 252:36:-rdr rgs]
Gruvfogde
Petter Lodin i Erik Hinnerstorpet, Dalkarlsberg
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Fogdens Petter Lodins hustru i Erik Hinnerstorp, Dalkarlsberg
Lars Holm i Dalkarlsberg
Sven Gren i Dalkarlsberg
Bergvägare Axel Axelssons hustru i Vrettbygget, Dalkarlsberg
Jan Ersson med hustrun i Hertsboda
Jonas Larsson d.y. med hustrun i Dalkarlsberg
Petter Björklund med hustrun i Yrstatorp
Jacob Brunström d.ä. i Dalkarlsberg
Olof Olssons änka i Dalkarlshyttan
Erik Lifvendahl d.ä. i Enigheten, Dalkarlsberg
Smeddrängen Anders Sandbergs hustru i Yrstatorp
Kistvaktare
Olof Lättman i Vena [för 144 kistvaktardagsverken fick han 108 rdr rgs]
Bergvägare
Axel Axelsson i Vrettbygget, Dalkarlsberg [för 144 vägardagar fick han 144 rdr rgs]

Långgruvan
Avlöning
Hjon: 16 ā 22 skillingar per vikt. [fick 124:12:- rdr rgs per hjon] Kistvaktare består gruvbolaget för 30 skillingar per dag [fick 33:6:- rdr rgs för 53 dagar], även hjälpskjutare på laven om så fordras.
Gruvfogden: 2 skillingar per vikt. [fick 195:23:- rdr rgs samt 18 rdr rgs för dammvaktning]
Gruvfogde
Erik Dahlin i Vistrandstorp, Dalkarlsberg (även dammvaktare vid gruvspelet)
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Fogdens Erik Dahlins hustru Stina Cajsa Ersdotter
Jacob Brunström d.y. i Dalkarlsberg
Erik Ersson d.y. med hustrun i Kasern, Dalkarlsberg
Anders Rolander i Dalkarlsberg
Bergsman Olof Nordmarks dräng i Bengtstorp
Olof Andersson i Vena
Anders Elf i Älvhyttan
Jan Rosling med hustrun i Dalkarlsberg
August Zettergren i Kasern, Dalkarlsberg
Anders Engströms änka i Kasern, Dalkarlsberg
Joseph Kniström med hustrun i Kasern, Dalkarlsberg
Lars Nyquist med hustrun i Lars Jönstorpet, Dalkarlshyttan
Laveskjutare
Spelstyrare Daniel Rasks hustru i Raskensborg [för 53 dagsverken fick hon 26:24:- rdr rgs]
Kistvaktare
Smeddrängen Anders Sandberg i Yrstatorp [för 53 kistvaktardagsverken fick han 33:6:- rdr rgs]
Bergvägare
Jan Nordmark i Kasern, Dalkarlsberg [för 53 vägardagar fick han 53 rdr rgs]
Spelstyrare
Daniel Rask i Raskensborg [för 53 dagsverken fick han 44:8:- rdr rgs]

Ågruvan
Avlöning
Hjon: 8 ā 24 skillingar per vikt. [fick 151:18:- rdr rgs per hjon]
Gruvfogden: 1 skillingar 4 runstycken per vikt. Murar malm och rötsten i samma ackord. [fick 82:45:4 rdr rgs]
Gruvfogde
Lars Dahlin i Lars Jönstorpet, Dalkarlshyttan
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Fogden Lars Dahlin med hustrun Stina Larsdotter i Lars Jönstorpet, Dalkarlshyttan
Clement Clementsson med hustrun i Kasern, Dalkarlsberg
Anders Widelius med hustrun vid Skrekarhytte såg
Anders Dahlquist med hustrun i Dalkarlsberg

Flinte-orten
(bröts endast en kortare period varför flera av arbetarna kom från andra gruvor)
Avlöning
Hjon: 10 ā 24 skillingar per vikt. [fick 62:33:7 rdr rgs per hjon]
Gruvfogden: 9 runstycken per vikt. [fick 24:8:3 rdr rgs]
Gruvfogde
Petter Rosendahl (se Mölingsgruvan)
Hjon (arbetar i tvåmannalag)
Fogden Petter Rosendahl med hustrun Catharina Andersdotter (se även Mölingsgruvan)
Dagkarlen Jonas Berggren med sonen i Vrettbygget, Dalkarlsberg
Jan Nilsson med hustrun (se även Flintgruvan)
Olof Westlund med hustrun (se även Mölingsgruvan)
Erik Hurtig (se även Herrgruvan)
Sy Olof Olssons änka i Dalkarlsberg

Övriga tjänstemän och arbetare
Övergruvfogde
Per Hinnerson [Hade 750 rdr rgs i kontant årslön samt ersättning för 45 tunnor råg, skriv- och kontorsmaterial uppgående till 494 rdr rgs. Till detta tillkom inkomster från gruvfältets handel och krog som troligen uppgick till minst 3000 rdr rgs per år.]

Bokhållare
Eric Gustaf Ahlbom
Julius Sundell
Inspektor
Jon Petter Everlöf

Byggmästare
Konstmästaren Gustaf L:son Gustafson [för 73 byggnads- och tjänstedagar samt 8 söndagsbestyr fick han 158 rdr rgs]
Verkmästare
Lars Allstrin i Nils Perstorpet, Dalkarlsberg [för 324 ½ dagsverken fick han 358:26:- rdr rgs]
Konstvaktare
Nils Wiss i Kamrarna, Dalkarlsberg [fick 410 rdr rgs i årslön]
Jacob Jacobsson i Kamrarna, Dalkarlsberg
[fick 280 rdr rgs i årslön]
Smeder
Konstsmeden Magnus Jansson i Kullatorp, Dalkarlsberg
[för 315 1/4 smeddagsverken fick han 287:24:- rdr rgs]
Smeddrängen Jan Holm d.ä. i Kasern, Dalkarlsberg
[för 324 ½ smeddagsverken fick han 226:34:- rdr rgs]
Smeddrängen Anders Sandberg i Yrstatorp
[för 294 smeddagsverken fick han 211:46:- rdr rgs]
Linsmeden Olof Ersson i Enebergsäng
[för 166 ½ famnar smidda järnlinor fick han 277:24:- rdr rgs]
Sjuksköterska
Jonas Bergs änka Brita Andersdotter i Dalkarlsberg
[fick 71 rdr rgs skötseln detta år]
Böngörare och ringare
Gruvfogden Johannes Jonsson vid Öster Rymningsgruvan
[fick 20 rdr rgs för ett år]
Skollärare
Lars Jansson i Älvhyttan
Skogvaktare
Petter Jacobsson vid Snöbergstorp
Petter Jonsson på Skrekarhytte Öken
Anders Nilsson på Karthälleö


Förklaringar till förteckningen

Förteckningen över Dalkarlsbergs gruvarbetare innefattar samtliga ordinarie så kallade betingsarbetare. Dessa arbetare ingick i de olika gruvornas betingslag. Varje sådant betingslag hade ett gemensamt beting. De fick betalt efter hur mycket berg och malm de bröt, men de fick också själva bekosta allt material som gick åt vid brytningen såsom krut, borrar, släggor m m. De arbetade i tvåmannalag, vilket var särdeles tydligt vid borrningsarbetet där en person vred borren medan den andre slog med en slägga. I förteckningen kan man särskilja de olika tvåmannalagen med hjälp av färgerna.

De flesta av dessa betingsarbetare deltog också i byggnadsdagsverken under vinterhalvåret varför den faktiska årsinkomsten ibland kunde vara betydligt större än om man bara räknar med betingsförtjänsten som redovisas här.

Två till tre av betingsarbetarna vid varje gruva utsågs till så kallade lavehjon. De skulle arbeta ovan jord med mottagningen och skrädningen av malmen. Ibland anställdes också särskilda så kallade laveskjutare.

Varje gruvas betingslag leddes av en gruvfogde som var ansvarig för brytningen och säkerheten i gruvan. Bland annat skulle han märka ut var borrhålen skulle borras samt sedan också placera sprängladdningarna i de borrade hålen och förrätta själva sprängningen.

Bergvägaren vägde den uppfordrade malmen och berget vid varje gruva. En kistvaktare eller skiljebrovaktare fanns i de gruvor där uppfordringen inte var lodrät hela vägen. Där uppfordringsvägen gjorde ett brott såg han eller hon till så att den uppgående malmkistan inte hakade i den nedgående. Spelstyraren skötte det vattendrivna gruvspelet vid Långgruvan. De två konstvaktarna tillsåg och reparerade gruvfältets alla konstgångar och pumpar. Verkmästaren ledde framför allt gruvfältets olika byggnadsarbeten. Byggmästaren var huvudansvarig för de större byggnadsarbetena. Smederna lagade och tillverkade gruvfältets olika så kallade materialier.

Förutom dessa betingsarbetare fanns det en rad tillfälliga så kallade dagkarlar som avlönades efter antalet dagsverken som de presterade. Dessutom fanns det ett drygt tiotal mullplockare eller mullplockerskor som arbetade ovan jord med att plocka ut småmalmen bland det uppfordrade gråberget. Oftast bestod dessa av gamla gruvarbetare och änkor. Gruvbolagets hemmansbrukare, dvs de som arrenderade bolagets större gårdar runt gruvfältet, skötte vanligen hästvindskörningen vid gruvorna.

Dalkarlsbergs tre gruvallmänningarna sköttes av tre skogvaktare, vilka också bodde på allmänningarna.

Böngöraren och ringaren ringde i gruvfältets klocka varje morgon och förrättade sedan gruvbönen innan arbetet kunde påbörjas i gruvorna. Sjuksköterskan skötte om de arbetare som skadats vid de många gruvolyckorna. En läkare från Nora brukade besöka gruvfältet vid allvarligare olyckor. Skolläraren undervisade gruvarbetarbarna vid fältets lancasterskola.

Hela gruvfältets arbetare och tjänstemän lydde under en övergruvfogde eller gruvförvaltare. Denne utsågs av gruvbolagets ägare. Såsom närmaste medhjälpare anställde denne i sin tur vanligen två bokhållare och en inspektor som var ansvariga för bokföringen och malmutvisningen respektive varuboden och magasinet.

Källor: Specialbok 1834, kapitalbok 1834, avräkningsbok 1834, Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2002-10-05