Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

 

Utvunnen järnmalm vid Dalkarlsberg 1784-1948

1784–1948 utvanns sammanlagt drygt 2,8 miljoner ton järnmalm ur Dalkarlsberget. Någon egentlig gruvdrift har sedan 1948 inte förekommit i Dalkarlsberg. Under åren 1959–1961 tillvaratog man dock den malm som ännu fanns kvar i de gamla varphögarna. 45 000 ton rågods med omkring 33 procents järnhalt kördes till Åsboberg där det anrikades.

2001-03-18