Allt om Viker

Emigranterna från Viker

 

Allt om Viker / Människorna / Emigranterna / Norra Amerika

Emigrationsår
1903

Karl Emil Berglund – Charles Berg

f 1880-09-26 i Kullatorp, Dalkarlsberg, Vikers socken
d 1947-04-10 i Sprague, Raleigh County, West Virginia, USA

Emil Berglund föddes i Kullatorp, Dalkarlsberg som det andra barnet till gruvarbetaren Lars Erik Berglund och hans hustru Anna Lovisa Almgren. Familjen bodde senare några år i Getingtorp och från november 1890 i Södra Sandarne. Liksom fadern och den äldre brodern Georg började han tidigt att arbeta som gruvarbetare i Dalkarlsberg. Emil ska ha blivit anställd vid Dalkarlsbergs AB redan i januari 1896. Där blev han, med avbrott för beväringstjänstgöringen, sedan kvar till våren 1903.

I början av juni 1903 begav sig Emil tillsammans med de jämnåriga kamraterna Karl Oskar Lennström och Axel Molin till Göteborg för att därifrån ta Englandsbåten så att de från Liverpool skulle kunna ta en oceanångare vidare till Norra Amerika. Med dem från Viker fanns också Henning Emanuel Andersson och Gustaf Adolf Hedén, dock med andra slutdestinationer. De lämnade alla Göteborgs hamn den 8 juni och ankom med skeppet Celtic till Ellis Island, New York den 21 juni. De tre kamraterna uppgav där att de skulle åka till vännen Gustaf Bergström som bodde i Wilmington, Delaware. Denne Gustaf hade emigrerat från Dalkarlsberg redan 1890. Det tycks dock som om de tre kamraterna ganska snart gick skilda vägar i det nya landet. Karl Oskar bosatte sig i Kearney, New Jersey och Axel tycks ha stannat kvar i Wilmington, Delaware. De återvände dock bägge till Örebro för en tid, men emigrerade sedan igen.

Emil började dock sin troligen första anställning i det nya landet den 26 juni 1903 som gruvarbetare vid Delaware & Hudson Coal Company i Wilkes-Barre, Luzerne County, Pennsylvania. Där stannade han till augusti 1907. Troligen hade han redan då bytt namn och börjat kalla sig Charles Berg. Han tyckte nämligen att det svenska släktnamnet blev allt för ofta missuppfattat.

Emil Berglund (till vänster) fotograferad under värnplikten 1901.
Charles Berg tillsammans med hans första hustru Alma Mills omkring 1917.

Han fick i september 1907 anställning hos New River Coal Company vid Stanaford, Raleigh County, West Virginia. I juli 1909 kom han troligen till Spague Mine som också ägdes av New River Coal Company. Han fortsatte sedan att arbeta för samma företag fram till maj 1916. Han gick då över till att bli jordbruksarbetare i Raleigh. I samband med detta träffade han sin första hustru, Alma Mills (f 1900-03-16, d 1919-01-01). Fram till december 1920 arbetade han på svärfaderns gård i Raleigh. Tillsammans med Alma fick Charles två barn: May (f 1917, d ca 1933) och Ann Pearl (f 1918-09-05).

I december 1920 började han återigen arbeta som gruvarbetare, främst i Sprague, Raleigh County. Han gifte sig en andra gång 1922 med änkan Sarah J (Cruthers) Bruney (f 1895-03-10, d 1982-10-02). Tillsammans fick de sex barn: Helen (f 1923), Virginia, Carl, Frieda Marie (f 1927), Tilden Emil (f 1931), och Betty. Charles forsatte sedan att arbeta som gruvarbetare fram till pensioneringen. Kontakten med släkten i Sverige tycks ha fortgått åtminstone till 1920-talet.

Charles Bergs och hans andra hustrus grav i
Sprague, Raleigh County, West Virginia, USA.

Emil Berglund – Charles Berg var i huvudsak verksam i
delstaterna Delaware, Pennsylvania och West Virginia.

Källor: Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Passagerarlistor från Göteborg och Ellis Island, New York. Uppgifter och foton från Clarence Sanderson i Xenia, OH (dotterson till Charles Berg).

2001-10-13